archiv

20. 8. 2010


Jsem faktoryMen, chodím každý ráno k pásu. Sterilní prostředí, stejnokroje, v bílých rukavicích u pásů zastrkuju do plochých krabic (19" 20" 22") dráty o různém průměru, tokya přijíždí, pak zvuky z ruky a barvy, blikání. Krásná vzpomínka mě osvobozuje.
Málo spíš, pak bdíš, kolena se podlamují, modrý býk ti pomůže na krátky čas před spánkem v stoje. NoGood a čevená karta s televizí fičí k rypérům. V 9 snídaně. Tři hodky v stoje. 11.45 oběd. Olověný nohy bolavky jdou do boje. Čumim na hodiny, 15.00 dostávám se do konce. V anitstatické šutce bych mohl hrát piškvorky. Síla prstenu vypália díru jak Brno.